Yhteystiedot

Mia Heiskanen, toimintaterapeutti

Olen työskennellyt toimintaterapeuttina kuntoutumiskeskuksessa, jossa olin osana moniammatillista työryhmää veteraanikuntoutuksessa ja vaikeavammaisten kuntoutuksessa. Asiakkainani oli mm. aikuisneurologista kuntoutusta tarvitsevat (Parkinson, aivohalvauskuntoutujat, MS-kuntoutujat). Osana työnkuvaani oli ikääntyneiden yksilö- ja ryhmäkuntoutus.

Olen työskennellyt myös Kuopion kaupungilla omaishoidon tuen palveluohjaajana sekä vanhusten palveluohjaajana. Sain näkemystä ja kokemusta siitä, mitä on vanhusten hoito nyt ja mihin ollaan menossa. Vahvuuksiani työelämässä ovat verkostoitumisen taito, ”herkät tuntosarvet” terapeutin työssä, voimakas halu ja tahto oppia uutta ja kehittää entistä.

Olen ollut mukana Huoltoliitto Ry:n koordinoimassa tutkimushankkeessa, jossa tutkittiin ikääntyneiden, puolisoitaan hoitavien omaishoitajien hyvinvoinnin tukemista Pohjois-Savon alueella kahdeksassa kunnassa.

Vapaa-aikaani vietän perheeni parissa. Jaamme Tiinan kanssa yhteisen marjastus ja sienestys harrastuksen, emme kuitenkaan samoja apajia.

Tiina Heikkinen, fysioterapeutti

Työurani olen tehnyt kuntoutumiskeskuksessa, jossa toteutettiin sotaivalidi- ja veteraanikuntoutusta, missä keskeisiä kysymyksiä olivat ikäihmisten arjessa pärjääminen, ikääntyneiden yksilö- ja ryhmäkuntoutus sekä muistisairaiden kuntoutus.

Olen ollut toteuttamassa myös työikäisten kuntoutusta ja sairausryhmäkohtaista kuntoutusta mm. aivoverenkiertohäiriöitä, reumaa sekä Ms-tautia sairastavien parissa. Työskentelin myös vaikeavammaisten kuntoutuksessa moniammatillisessa työryhmässä.
Vapaa-ajallani nautin mökkeilystä, marjastuksesta, sienestyksestä, pyöräilystä ja hiihtämisestä. Matkailu on koko perheen intohimo.