Arvonlisäverovapaa sosiaalipalvelu

Arvonlisäverottomia kotipalvelujen tukipalveluita ei voi tuottaa kuka tahansa. Meillä on lupa tuottaa arvonlisäverovapaata palvelua Kuopion (myös Nilsiä) sekä Siilinjärven alueilla. Toimintaamme valvoo sosiaaliviranomainen.

Mitä ovat arvonlisäverottomat kotipalvelun tukipalvelut?
Tukipalvelut ovat kotipalvelun tarjoaman hoidon rinnalla tarvittuja täydennyspalveluja. Tukipalvelut ovat usein ensimmäisiä itsenäisen asumisen tueksi tarvittuja palveluja. Asiakkaan ei siis tarvitse olla kotihoidon asiakas.

Tuottamiamme tukipalveluja ovat:

  • kylvetys- ja saunotuspalvelu
  • arjen avut, esim. ruokahuolto
  • kauppa- ja muu asiointipalvelu
  • sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut
  • vaatehuolto
  • saattajapalvelu

Kuinka saat palvelua arvonlisäverottomasti?

  • Arvonlisäverottoman palvelun kriteerien täyttyessä vastuuhenkilömme myöntää oikeuden ostaa palvelut arvonlisäverovapaana.
  • Arvonlisäveron maksuvapauden voit saada tilanteesta riippuen myös määräajaksi.
  • Kartoitetaan tarve ja tehdään palvelusuunnitelma.
  • Tehdään palvelusopimus sosiaalihuoltopalvelun tuottamisesta.

Palvelu- ja hoitosuunnitelma
Laki 812/2000 7 § sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista edellyttää, että
sosiaalihuoltoa toteutettaessa on laadittava palvelu-, hoito-, kuntoutus- tai muu vastaava
suunnitelma, jollei kyseessä ole tilapäinen neuvonta ja ohjaus tai jollei suunnitelman laatiminen muutoin ole ilmeisen tarpeetonta.

Lisätietoja:
Kotitalousvähennys (vero.fi)
Kotitalousvähennys (veronmaksajat.fi)