Kotitalousvähennys

Saat kotitalousvähennyksen myös arvonlisäverottoman palvelun ostoista.

Kotitalousvähennyksen voit saada, jos teetät esimerkiksi tavanomaista kotitalous-, hoito- tai hoivatyötä. Työ on tehtävä joko maksajan omassa asunnossa tai hänen vanhempiensa, isovanhempiensa tai appivanhempiensa käytössä olevassa asunnossa. Vanhempiin sekä appi- ja isovanhempiin rinnastetaan myös heidän puolisonsa.

Omavastuu 100 euroa ja enimmäismäärä 2 400 euroa/henkilö

Omavastuu 100 euroa on kalenterivuosikohtainen. Voit siis maksaa useita eri kotitalousvähennykseen oikeuttavia töitä, ja omavastuu vähennetään vain kerran.

Saat verotuksessa kotitalousvähennyksenä 45% takaisin maksetusta palvelusta.

Lisätietoja:
Kotitalousvähennys (vero.fi)
Kotitalousvähennys (veronmaksajat.fi)

Säilytä kuitit, sillä hakemalla kotitalousvähennystä veroilmoituksellasi voit saada 45 % verovähennyksen maksetuista palvelumaksuista. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä on 2400€/henkilö. Vähennykseen kuuluu 100 euron omavastuuosuus. Myös omaisella on oikeus vähennykseen ostaessaan palveluja vanhemmilleen.