NEPSY-valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus eli Nepsy- valmennus on tukimuoto, jolla pyritään vahvistamaan arjen sujuvuutta tilanteissa, joissa neuropsykiatriset oireet ja toiminnanohjauksen vaikeudet aiheuttavat haittaa toimintakyvylle.

Valmennuksessa tavoitteet ja aikataulu sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa ja menetelmät valitaan yksilöllisesti tavoitteen ja tarpeiden mukaisesti.

Tavoitteet ovat konkreettisia ja liittyvät jokapäiväisen elämän vaikeuksiin, esimerkiksi arjenhallintaan, opiskeluun ja ihmissuhteisiin.

Nepsy- valmennus toteutetaan asiakkaan kotona tai muussa tärkeässä toimintaympäristössä. Voimme järjestää tapaamisia myös työtilassani, joka sijaitsee Kuopion keskustassa.

Nepsy- valmennuksessa huomioidaan tarvittaessa myös läheisten tukeminen ja voimme yhdessä miettiä ratkaisuja arjen haasteisiin.