Palvelut

Kotikunto Oy tarjoaa kotipalvelua sekä fysio- ja toimintaterapiapalveluita kotikäynteinä. Toimintamme on aina tavoitteellista, asiakkaan tukemiseen ja aitoon kuntoutukseen perustuvaa. Asiakas on aktiivisesti mukana, emme tule pelkästään tekemään puolesta, vaan kuntoutusalan ammattilaisina voimme tukea toimintakykyä ja tarpeen mukaan etsiä uusia toimintatapoja arjesta suoriutumiseen. Arvioimme myös tarvittavat apuvälineet, ohjeistamme niiden hankinnassa ja neuvomme käytössä.

Yksilöllisesti suunniteltu
tavoitteellinen harjoittelu
arjen turvaksi

Yrityksemme tarjoaa toimintaterapiaa nuorille, aikuisille sekä vanhuksille.

Toimintaterapiaan voi hakeutua itsenäisesti tai läheisen avustuksella, mutta yleisimmin toimintaterapiaan tulevilla kuntoutujilla on joko KELA:n tai vakuutusyhtiön kuntoutus- tai maksupäätös.

Elämä voi joskus muuttua äkillisesti esimerkiksi sairauden tai onnettomuuden myötä. Toimintaterapialla pyritään löytämään keinoja omatoimisuuden tukemiseksi sairauden tai vamman aiheuttamista vaikeuksista huolimatta.

Toimintaterapiassa harjoitellaan mm:

  • Päivittäisistä toiminnoista selviytymistä. Näitä ovat ruuan laitto, pukeutumistilanteet, kodin askareista selviytyminen, ym arkiset asiat.
  • Itsenäistä selviytymistä kotona sekä lähiympäristössä
  • Sosiaalisia tilanteita, mm. asiointitilanteet
  • Harrastuksiin ja vapaa-aikaan liittyviä toimintoja

Kaikki toimintaterapiat toteutetaan asiakkaan kotona tai kotiympäristössä.

Asiakkainamme toimintaterapiassa on tavallisimmin aivoverenkiertohäiriön sairastaneita, neurologista sairautta (esim. Parkinsonin-tauti, MS-tauti) sairastavia tai onnettomuuden jälkeen kuntoutuvia henkilöitä.

Toimintaterapialla pyritään löytämään keinot mahdollisimman itsenäiseen selviytymiseen arkitoimissa ja kuntoutujalle tärkeillä elämän alueilla. Tarvittaessa kotia ja sen ympäristöä muokataan kuntoutujan toimintakykyyn nähden turvalliseksi ja toimivaksi.

Toimintaterapiassa arvioidaan mahdollisten apuvälineiden tarve sekä ohjataan ja kannustetaan niiden käyttöön omatoimisuuden lisäämiseksi.

Aivohalvausasiakkaan kuntoutukseen liittyy hyvin usein myös halvaantuneen yläraajan kuntoutus. Käden kuntoutumista voidaan toimintaterapiassa seurata monenlaisin standardoiduin mittarein, mutta usein toiminnallisuuden lisääntyminen on kuntoutujalle tärkein mittari, esimerkiksi halvaantuneen käden ottaminen osaksi kaksikätisiä arjen toimintoja.

Toimintaterapiassa valitsemme terapiamenetelmät aina kuntoutujan mielenkiinnon mukaan. Käytössämme on paljon erilaisia menetelmiä esimerkiksi hieno- ja karkeamotoriikan harjoittamiseen, hahmottamisen ja silmä-käsi-koordinaation harjoitteluun.

VERKOSTOYHTEISTYÖ

Nuorten, aikuisten sekä vanhusten toimintaterapiassa yhteistyö hoitavien tahojen kanssa korostuu. Konsultointi sekä palaverit ovat tärkeä osa terapiaa. Yhteistyötä tehdään mm. perusterveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa. Hoitava lääkäri, vakuutusyhtiö, vammaispalvelu, muut terapeutit ym kuntoutujan kanssa toimivat henkilöt ovat usein avainasemassa suunniteltaessa ja toteutettaessa terapiaa.

Ota yhteyttä: toimintaterapeutti Mia Heiskanen, 044-977 9825, mia.heiskanen@kotikunto.fi

Henkilökohtainen hygienianhoito,
pesuavut ja sauna-apu,
pukeutumisapu, ruuanlaitto,
ruokailuapu, asiointiavut,
saattajapalvelut, ulkoiluapu ja
harrastuksiin tukeminen jne.

Tuemme asiakasta arjen päivittäisissä toimissa. Autamme ja aktivoimme pukeutumisessa, ruokailussa, peseytymisessä ja vaatehuollosta jokaisen yksilölliset tarpeet huomioiden. Meiltä saat myös saattajapalvelua sekä ulkoilu- ja asiointiapua. Tuemme Sinua myös harrastus- ja viriketoiminnoissa.

Teemme fysioterapiaa ja toimintaterapiaa kotikäynteinä mukaanlukien palvelutalot ja hoitokodit. Kuntoutus voi olla säännöllistä tai tilapäistä. Sen tarkoituksena on helpottaa mm. sairaalasta kotiutumista tai asiakkaan kotona selviytymistä. Fysioterapiaa voi saada lääkärin lähetteellä tai tilata itsenäisesti. Lääkärin lähetteellä tehdystä kuntoutuksesta on mahdollista saada Kela-korvaus (myös matkakulujen osalta).

Palvelumme tukevat myös omaishoitajia. He voivat olla voimavarojensa äärirajoilla tai uudessa elämäntilanteessa yhtäkkiä. Teemme omaishoitajien sijaistuksia. Sijaishoidossa kuntoutus on avainasemassa. Hoidettavan toimintakyvyn ylläpitäminen tai kohentuminen helpottavat sekä hoidettavan että omaishoitajan arkea.