Toimintaterapia

Toimintaterapia on asiakaslähtöistä lääkinnällistä kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen luottamukselliseen vuorovaikutukseen.

Toimintaterapiaan hakeudutaan lääkärin lähetteellä, Kelan, Hyvinvointialueen tai vakuutusyhtiön maksusitoumuksella.

Toimin Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottajana Itäsuomen vakuutuspiirin alueella.

Terapiajakson aikana asiakas harjoittaa tavoitteellisesti valmiuksiaan ja taitojaan, joita hän tarvitsee omassa arjessaan. Toteutan toimintaterapiaa asiakkaan omassa toimintaympäristössä esimerkiksi kotona, koulussa ja asiointikäynnillä. Yhteistyö asiakkaan verkoston kanssa on luonteva osa terapian sisältöä ja toteutuneesta terapiasta laaditaan palaute asiakkaalle ja lähettävälle taholle.

Toimintaterapian tavoitteena on mahdollisimman hyvä toimintakyky ja elämänhallinta. Toimintaterapian perusta pohjaa näkemykseen, jossa ihminen voi vaikuttaa tulevaisuuteensa ja hyvinvointiinsa valintojensa ja toimintansa kautta. Tehtävänä on tukea ihmistä jatkamaan toimintaansa, kasvuaan, opiskeluaan tai työtään.

Terapiaan Kelan tukemana

  • Olet oikeutettu Kelan tukemiin terapioihin, jos sairaus tai vamma rajoittaa merkittävästi toimintakykyäsi ja vaikeuttaa arkeasi.
  • Kelan terapiaa varten tarvitset kuntoutussuunnitelman, jonka kirjoittaa hoitava lääkärisi julkisessa terveydenhuollossa.