Kotikunto yrityksenä

kotikuntoiconOn tärkeää tuntea itsensä arvostetuksi ja olonsa turvalliseksi. Kotikunto Oy on kahden työntekijän yritys, joka luo tutun ja turvallisen ilmapiirin arkeen. Meille on tärkeää, että asiakas tuntee itsensä arvostetuksi ja yksilöllisesti huomioiduksi.

Kuntouttava kotipalvelu sekä fysio- ja toimintaterapia kotikäynteinä tukevat asiakkaan kotona asumista. Etenkin muistisairaille tutulla ympäristöllä on kuntoutuksessa erityinen merkitys. Vieras ympäristö hämmentää ja vie tehoa kuntoutukselta.

Tarjoamme kuntouttavaa kotipalvelua sekä fysio- ja toimintaterapiapalveluja asiakkaan yksilölliset tarpeet ja toiveet huomioiden. Palvelumme ovat saatavilla jokaiseen kotiin, sijaitsi se omassa kotitalossa, palvelutalossa tai hoitokodissa. Toimimme kiireettömästi, ihmistä kuunnellen ja aidosti välittäen.

Kuntoutuksen tavoitteena on voimavarojen ylläpito ja lisääminen. Alkuarvioinnin perusteella asiakkaalle tehdään kuntoutus- tai palvelusuunnitelma. Seuraamme toimintakykyä ja pyrimme vaikuttamaan sen ylläpitoon ja kohentamiseen kokonaisvaltaisesti. Toimintakykyä arvioimme fysio- ja toimintaterapiassa käytettävillä mittareilla ja arviointivälineillä. Kuntoutuksessa asiakkaan fyysisen toimintakyvyn lisäksi kiinnitetään huomiota sosiaalisen ja henkiseen hyvinvointiin. Tuemme asiakasta viriketoimintaan, ulkoiluun, sosiaaliseen kanssakäymiseen ja liikuntaan.

Teemme myös omaishoitajien sijaistuksia. Haluamme tukea hoidettavan lisäksi omaishoitajan jaksamista arjessa ja muuttuvissa tilanteissa.

Fysioterapia- ja toimintaterapiapalveluita voi saada lääkärin lähetteellä tai ilman lähetettä. Toimimme Kuopion, Nilsiän ja Siilinjärven alueella.